NÉM ĐÁ

31/03/2012 09:19

 

Jesus đang giảng đạo giữa đám đông...

Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jesus:

- Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Môi sen, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ sao ?

Jesus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối !

Nhưng bọn ấy Chúa chất vấn mãi... Jesus không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói:

- Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên  đá     đầu tiên.

Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jesus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.

Jesus bèn hỏi người đàn bà:

- Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi ? Không một ai lên án chị sao ?

- Người đàn bà thưa: Không ạ !

Jesus nói:

- Ta cũng vậy ! Thôi về đi !

(Jn VII, 1-11)

Người ta thường quan niệm rằng người đạo đức là người rất ghét người tội lỗi. Càng ghét tội lỗi bao nhiêu, càng hằn học đối với tội lỗi bao nhiêu càng tỏ ra mình là người đạo đức bấy nhiêu. Dân chúng tin rằng Jesus là người đạo đức rất cao, phen này mụ gái dâm loàn kia phải một phen điêu đứng.

Bất ngờ thay ! Jesus lại bênh vực dâm phụ bằng cách không lên án, còn trở lại lên án tất cả: Ai chưa từng tội lỗi, được quyền ném viên đá đầu tiên.

Trong bài văn không thấy nói ai là người đầu tiên đã bỏ ra đi, nhưng chắc chắn những kẻ đầu tiên đã bỏ ra đi là những cụ già, nhất là những cụ đầu bạc như thúng bông, thứ đến là những nhà trí thức tài cao học rộng, rồi các vị tu sĩ đạo mạo nghiêm trang mà trước đây đã hằn học lên án tử hình người đàn bà dâm dật này.

Nhưng, biết tự xét và dám tự nhận là mình đã từng làm nhiều tội lỗi và có đủ liêm sỉ ra đi không dám gian dối ném viên đá đầu tiên, kể ra cái xã hội mà Jesus cho là giả dối ấy vẫn còn là một xã hội hết sức lương thiện rồi ! Đáng yêu không biết chừng nào ! Nếu trường hợp trên đây mà xảy ra trong cái xã hội quá đạo đức của chúng ta hiện nay, khó cho người đàn bà này tránh khỏi cái nạn bị ném đá mà chết. Nhưng lại chết chính vì những viên đá đầu tiên của những kẻ nhiều tội lỗi nhất. Đọc các tờ báo hàng ngày, nhất là các tờ báo hoạt kê, ta sẽ thấy rõ chính những kẻ bê bối và tội lỗi nhất lại hằn học nhất đối với những người tội lỗi mà bị họ khám phá ra được. Bọn đạo đức giả dối thích lên mặt thầy đời chửi mắng thiên hạ không tiếc lời.

ST.PHƯƠNG VY