NGÀY CÒN DÀI

31/03/2012 09:12

 

Một vị giảng thuyết đang soạn bài về đề tài Thánh Kinh: “Đây là giờ thuận tiện, đây là giờ cứu rỗi”. Rồi Ngài mệt ngủ thiếp đi; trong giấc mơ Ngài chiêm bao thấy mình đi qua hỏa ngục giữa một đám quỉ đang tìm mọi cách cám dỗ người ta. Một tên nói:

- Tôi sẽ xui người ta rằng Thánh Kinh chỉ là chuyện bịa đặt.

Tướng quỉ phê rằng:

- Không được .

Đứa khác lại nói:

- Để tôi đi cho, tôi xúi con người rằng: không có Thiên Chúa, không có thưởng phạt, thiên đàng hỏa ngục gì hết.

Quỉ vương nhận xét: không được, nói thế họ không tin đâu.

Cuối cùng một quỉ già giầu kinh nghiệm đưa ý kiến:

- Tôi sẽ nói rằng có Chúa, có hỏa ngục. Nhưng đừng vội vã làm chi, ngày còn dài mà...

Thế là tất cả hội đồng phái lão đi.

ST.PHƯƠNG VY