NGƯỜI CÙI LÀM VIỆC.

31/03/2012 09:10

 

Một nhà du lịch quanh thế giới dừng chân tại một quán trọ trên đỉnh đồi trong ra một trại cùi. Ông lấy viễn vọng kính ra xem trại cùi sinh hoạt làm sao. Thì thấy quang cảnh thật cảm kích trước ống kính. Ông thấy họ đang gieo đỗ: một người cùi mất tay cõng một người mù mất chân, thế là họ gieo từng luống này qua luống khác. Người gieo người lấp đất.

Ông Henry Ford vua xe hơi Hoa Kỳ có lần tuyên bố: Coming together is a beginning, kepping together is progress, working together is success (Ngồi lại với nhau mới chỉ là bắt đầu, đoàn kết với nhau sẽ có tiến bộ, nhưng làm việc với nhau mới chắc chắn thành công).

Một người Nhật có nhận xét về người Việt Nam ta: một người Việt và một người Nhật thì người Việt hơn lắm: cần cù, thông minh. Hai người Việt và Hai người Nhật thì bằng nhau. Nhưng ba người Việt và ba người Nhật thì ba người Việt thua xa. Tại sao vậy ? Tại chúng ta thiếu hợp tác, đoàn kết, nhất là công việc làm ăn.

ST.PHƯƠNG VY