NGƯỜI MÙ VÀ NGƯỜI QUÈ.

31/03/2012 09:11

 

Một thành phố người Trung Hoa có thói quen tổ chức mừng lễ trọng thể. Người ta mời tất cả mọi người trong thành phố tới dự và tột đỉnh là một bữa tiệc.

Có một người mù nghe thấy rao mời mọi người, liền kêu lên thật não nề: “Trời ơi, khổ thân tôi quá, đây là cơ hội để tôi có một bữa ăn, nhưng không thấy đường làm sao mà đi ? Ngồi co ro bên cạnh tường là một người thọt chân, hắn nghe thấy người mù than vãn, nhưng chính hắn cũng chẳng tài nào tới được. Hắn gọi người mù và đề nghị. “Anh mù thì anh cõng tôi, tôi sẽ chỉ lối cho và cả hai ta sẽ được dự tiệc.

Thế là hai người họ thành công, còn để riêng rẽ không bao giờ họ đạt được ước nguyện. Ở đời cần hợp tác với nhau.

ST.PHƯƠNG VY