Ngôi Nhà Chúng Ta (Bài hát giáo lý 141)

27/03/2012 20:40

 

Ngôi Nhà Chúng Ta (Bài hát giáo lý 141)

Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà, anh em chúng ta có chung một người Cha. Dù có đi xa, vẫn mong quay về nhà. Nhà chúng ta ngôi nhà rộng lớn bao la. Anh em chúng ta khát khao tìm an hoà. Anh em chúng ta nhận chung một món quà, mĩm cười thứ tha buồn bã sẽ phôi pha, nhà chúng ta đất trời rộn rã hoan ca.