NHẬP LỄ

18/07/2012 20:33

 

BƯỚC VÀO ... (Bước vào, bước vào nơi thánh cung.....hát câu ca mừng). Download 

 

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ ... (Con bước lên bàn thờ....thân mình) 

 

CON BƯỚC LÊN

 

CHUNG LỜI TẠ ƠN

 

NGỢI CA

 

VỀ NƠI ĐÂY

 

NIỀM VUI THIẾT THA

 

CA NHẬP LỄ 9

 

CA NHẬP LỄ 10

 

VỀ NHÀ CHÚA

 

ĐI VỀ NHÀ CHÚA

 

REO VUI MỪNG

 

LÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

 

VUI MỪNG

 

TIẾN VỀ

 

SONG HÀNH

 

TỪ NGÀN XƯA

 

NHỮNG KẺ TÌM CHÚA

 

KHI CON ĐI VỀ

 

CA NHẬP LỄ 1

 

ĐI VỀ NHÀ CHÚA