One Two Three (Sổ tay TĐ-172)

27/03/2012 20:35

 

One Two Three (Sổ tay TĐ-172)

One two three four five six seven. One two three four five six seven. One two three. One two three. One two three four five six seven.

1 2 3 4 5 chúng ta đi. 1 2 3 4 5 chúng ta đi. Mau lên nhé. Còn chờ chi. Anh em ta nắm tay bước lên đường.