Phút Chia Tay

28/03/2012 18:58

 

Phút Chia Tay (Sổ tay TĐ-177)

1. Gặp nhau đây rồi chia tay ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy.

2. Còn trong ta tình bao la, cuộc đời niên thiếu bừng lên bao ước mơ. Rồi suy tư lời đêm qua, dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về.