Ra Khơi Với Đức Kitô

27/03/2012 20:27

 

Ra Khơi Với Đức Kitô

Dô dô dô dô dô hò dô dô hò(2l). Anh em ta ra khơi cùng với Đức Kitô. Anh em ta ra khơi để đón ánh nắng vui. Anh em ta ra khơi để hát tiếng kêu mời, anh em ta ra khơi thả lưới lưới muôn người. Dô dô dô dô dô hò dô dô hò. Thuyền ta đi băng qua gió mưa ngàn xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa. Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta hiên ngang hô to lời tuyên xưng cứu độ. Dô dô dô dô dô hò dô dô hò. Anh em ta ra khơi vì chính nước trời.