Siêng Năng

28/03/2012 07:27

 

Siêng Năng (Sổ tay TĐ-91)

Sáng nghe chuông em thức dậy đọc kinh dâng ngày, rồi rữa mặt rồi đánh răng lấy áo mặc vô.

Đi tung tăng em bước nhanh chân đến nhà bồ em đứng lại liền.

Bồ ơi bồ dậy đi bồ. Dậy đi xem lễ bồ ơi.