Tâm Niệm Và Lý Tưởng Của Tôi (ĐH02-6)

27/03/2012 19:51

 

Tâm Niệm Và Lý Tưởng Của Tôi (ĐH02-6)

1. Tâm niệm của tôi là yêu Chúa trong muôn người. Tâm niệm của tôi là loan báo Tin Mừng vui. Tâm niệm của tôi là reo lên bài ca mới. Tâm niệm của tôi là tình Chúa không hề vơi.

2. Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho mọi người. Lý tưởng của tôi là đuốc rạng soi. Lý tưởng tôi là chung xây trời đất mới. Lý tưởng tôi là gieo mến thương ngàn nơi.