Tìm Thiên Chúa

28/03/2012 07:28

 

Tìm Thiên Chúa (Sổ tay TĐ-93)

Anh đi tìm Thiên Chúa, người ở đâu mà bấy lâu anh hằng đi tìm? Anh đi tìm Thiên Chúa, người ở đâu mà bấy lâu anh hằng tìm luôn? Này người bạn hồn tôi ơi. Thiên Chúa giữa cuộc đời. Người trong tâm hồn, Người trong lương tâm và Người hiện diện giữa bầu trời hùng oai.