THƯƠNG KẺ THÙ.

31/03/2012 09:22

 

Chiến tranh 1866, ông hoàng Esztérazy bị thương rất nặng. Một anh lính Phổ thù địch đã  bắt được ông. Ông xin nó một phát súng ân huệ để kết liễu cuộc đời, chấm dứt những đau khổ không thể chịu được, nhưng người lính này nhớ lại các giới răn của Thiên Chúa từ chối không làm, theo lời yêu cầu của ông hoàng mà lại đưa ông tới trạm cứu thương gần nhất. Ở đây ông được băng bó, săn sóc và được cứu sống. Để nhớ ơn người lính đã cứu mình ông tặng anh chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng của ông. Chiến tranh chấm dứt, ông hoàng trở về quê hương Hungari.

Nhiều năm trôi qua, một ngày kia có một người đến lâu đài ông hoàng xin việc làm. Người ta dẫn anh ta tới, ông nhận ra và xin cho coi cái đồng hồ thì đúng là cái đồng hồ xưa ông đã tặng cho người lính làm kỷ niệm.

Chúa đã sắp xếp để cứu giúp những ai biết tuân giữ luật Ngài.

ST.PHƯƠNG VY