THẰNG CÔ ĐƠN

23/04/2012 21:33

 

Bạn bè bảo tui là thằng cô đơn vì tui không có bạn gái. 

Nhưng tui cũng đã từng có người con gái theo cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày". 
Cũng từng có người con gái cùng tui hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ". 
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" .... 
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá, chớ bộ!!!  


ST. PHƯƠNG VY