THỔI SÁO

31/03/2012 09:18

 

Vua Tuyền Vương nước Tề thích nghe thổi sáo, và lúc nào muốn nghe bắt 300 người cùng thổi một loạt. Trong 300 người ấy có Đông Quách tiên sinh không biết thổi, nhưng cũng tạm dự để kiếm cơm.

Đến khi Tuyên Vương mất. Mẫn Vương nối ngôi, cũng thích nghe thổi sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người. Đông Quách thấy thế, tìm đường trốn trước.

Hàn Phi Tử

Thời nào và ở đâu mà chẳng có hạng người như tiên sinh Đông Quách này, nhất là trong thời buổi dân chủ còn ấu trĩ, hạng Đông Quách tiên sinh có mặt ở khắp mọi nơi, mọi đoàn thể chánh tri tôn giáo. Có điều Đông Quách tiên sinh của hàn Phi Tử còn ít nhiều liêm sỉ: bết thân mà chuồn trước. Nhưng đó cũng là nhờ có người như Mẫn Vương biết nghe nhạc. Đông Quách tiên sinh ngày nay đã chẳng quá nhiều, mà họ lại còn “thổi mạnh” hơn ai một cách vô cùng trơ trẽn để trưng bày cái dốt của họ khi bị bắt buộc phải “thổi” riêng không chút ngượng ngùng là vì họ được phần đông người không thông nhạc ca ngơi không tiếc lời, hễ nói nhiều là hay, dù là người dốt. Quả là một trò hề độc đáo giữa người đóng kịch và người xem kịch.

ST.PHƯƠNG VY