THỦ THUẬT EXCEL - 1 LỖI KHI VIEW

14/05/2012 10:45

Trong Excel sau khi chuyển sang chế độ Page Break Preview rồi trở về Normal (trong menu View) thì trên màn hình xuất hiện các đường đứt nét rất khó chịu, làm sao để làm mẩt mấy đường này, các bạn chỉ giúp mình.

Bạn làm các bước sau nhé :
Đối với office 2003 


  1. Menu Tools / Options.
  2. Tại Tab View bỏ chọn Page Breaks.
  3. Ok, xem kết quả và thanks 

Đối với office 2007 


  1. Click vào biểu tượng hình tròn / Excel Options.
  2. Tại Advance bỏ chọn Show Page Breaks.
  3. Ok, xem kết quả và thanks