THỦA TRUNG NGUYÊN KIẾM HIỆP

23/04/2012 21:35

 

Thủa trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi : nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..

Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận..

Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. 
...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “

ST. PHƯƠNG VY