Thiên Đàng Búp Bê (Sổ tay TĐ-138)

27/03/2012 20:32

 

Thiên Đàng Búp Bê (Sổ tay TĐ-138)

1. Em có ba là em có má. Má yêu em như suối trên ngàn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa mẹ ôm vào lòng.

2. Em có ông bà em thương mến. Suốt bao năm sống với ông bà. Từ ngày sinh ra thương hay khóc mếu vòi mãi ăn thêm lần đi chợ về.