Tôi Hỏi Anh Nhé (Bài hát giáo lý 32)

27/03/2012 20:25

 

Tôi Hỏi Anh Nhé (Bài hát giáo lý 32)

Tôi hỏi anh nhé: Tại sao bốn phươngmột nhà?

Tại sao chúng mình lại là anh em?

Xin trả lời anh: Vì ta sống chung trên đời, vì ta có một người Cha trên trời.