Trái Đất Này Của Chúng Mình

27/03/2012 19:28

 

Trái Đất Này Của Chúng Mình

Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến. Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào (xxx) cho trái đất quay. Cùng bay nào (xxx) cho trái đất quay.

Trái đất này là của chúng mình. Vàng trắng đen tuy khác màu da. Bạn yêu ơi chúng ta là hoa qúi. Đầy hương thơm nắng tươi màu tô thắm. Màu hoa nào (xxx) cũng quí cũng thơm. Màu hoa nào (xxx) cũng quí cũng thơm.

Trái đất này là của chúng mình. Cùng xiết tay môi thắm cười xinh. Bình minh ơi khúc ca ngày êm ấm. Học chăm ngoan đắp xây đời tươi thắm. Hành tinh này (xxx) là của chúng ta. Hành tinh này  (xxx) là của chúng ta.