TRONG TAY CHÚA.

31/03/2012 09:21

 

Thánh Felux de Nole bị kết án tử hình đã thoát khỏi tay những kẻ bách hại và được an toàn nhờ trốn trong một cái hang.

Một con nhện ở trên cây gần đó đến và vội vã chăng một cái mạng mới ngay lối ra vào hang. Khi cảnh sát tới, sau một lúc do dự, bỏ đi không tiến sâu vào vì nghĩ rằng chắc không có ai vào trong hang vì màng nhện còn giăng nguyên vẹn.

Trong tay Chúa một màng nhện có thể biến thành khiên thuẫn bảo vệ và che chở ta. Và nhiều lần ta cảm thấy được an toàn và có sức mạnh vô địch trong lời cầu nguyện.

ST.PHƯƠNG VY