Vây Quanh Lửa Hồng

28/03/2012 18:55

 

Vây Quanh Lửa Hồng

Nào cùng nắm tay nhau ta vây quanh lửa hồng lửa cháy trong tim anh em chúng ta về đây. Đêm nay trời rực sáng đứng bên nhau lửa hồng soi bước ta đi, lửa thiêng bập bùng, lửa thiêng rực sáng trong lòng ta vì tổ quốc anh em ta họp lửa hồng đêm nay.