Vòng Tay Nối Kết

27/03/2012 20:38

 

Vòng Tay Nối Kết

Vòng tay yêu thương nối kết bốn phương, khơi lên sức sống kết liên muôn lòng. Nối chung tình thương đời thêm yêu thương, hạnh phúc mênh mang vòng tay thênh thang. Vòng tay bao la nối kết chúng ta, không còn ngăn cách Trung Nam và Bắc. Vòng tay nối liền, anh em mọi miền, để cùng sống, để cùng vui, để cùng cho nhau tình người.