Vòng Tay Yêu Thương (ĐH02-18)

27/03/2012 20:30

 

Vòng Tay Yêu Thương (ĐH02-18)

Đây tay tôi nối liền tay anh, đây tay anh nối liền tay chị. Tay chúng mình, ngàn bàn tay, vạn bàn tay, triệu bàn tay giơ cao ú ù. Đây tay tôi tay anh tay chị, đây tay chị tay anh tay tôi, tay chúng mình nối lớn, mình nối rộng vòng tay, cho yêu thương khắp trên địa cầu ở trong một vòng tay ở trong một vòng tay.