Vòng Tròn Yêu Thương (Sổ tay TĐ-15)

27/03/2012 20:15

Vòng Tròn Yêu Thương (Sổ tay TĐ-15)

Về nơi đây ta cầm tay, cầm tay nhau nối thành vòng tròn. Vòng tròn yêu thương vòng tròn gặp gỡ. Vòng tròn thân quen vòng tròn kết đoàn. Vòng tròn có Chúa ở giữa chúng ta. Mời bạn hãy đến cùng cất tiếng ca. Về nơi đây ta cầm tay cùng Giêsu nối một vòng tròn.