Về Giữa Ca Mừng (Bài hát giáo lý 134)

27/03/2012 20:40

 

Về Giữa Ca Mừng (Bài hát giáo lý 134)

Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng. Người đi trong gian khó sẽ về giữa tiếng ca. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lã chã rơi. Mai đây ta hân hoan ôm ngàn bông lúa tươi cười.