Về Nơi Đây

27/03/2012 20:46

 

Về Nơi Đây

Về nơi đây tay trong tay ta xây lại tình người.

Về nơi đây tay trong tay ta gây lại tình thân.

Đừng khép nép, đừng rụt rè.

Chặt vòng tay ta kết chặt yêu thương.

Chặt vòng tay ta kết chặt yêu thương.