Vỗ Tay Khen Chúng Ta Chịu Chơi

27/03/2012 20:46

 

Vỗ Tay Khen Chúng Ta Chịu Chơi

Vỗ tay khen chúng ta chịu chơi.

Vỗ tay khen chúng mình chịu chơi hết biết.

Chịu chơi là mình chơi hết ga.

Chịu chơi thì mình đâu có buồn.