V - C - K

27/03/2012 20:29

 

V -  C -  K

Vì Chúa Kitô chúng ta về đây. Vì Chúa Kitô chúng ta học hành, vì Chúa Kitô cùng nhau gắng sức. Mong cho danh Ngài càng thêm sáng tươi. V-C-K vui tươi, V-C-K cố gắng, V-C-K kỷ luật, V-C-K vì Chúa Kitô…