VIRGO PRUDENTISSIMA

31/03/2012 09:26

 

Người đàn bà xứ Thecua có hai người con trẻ tuổi. Không may khi đùa nghịch, thằng lớn nhỡ tay đánh chết thằng nhỏ. Trước tòa công lý viên chánh án ra lệnh xử tử thủ phạm về tội sát nhân.

Người đàn bà ấy lo buồn, rồi bỗng nhiên đứng lên chống án cho con như sau:

- Thưa quí tòa, tôi chỉ có hai mặt con, tức là hai cái gậy để chống đỡ đời sống côi cút của tôi. Thằng nhỏ bất hạnh bị anh nó đánh chết, thằng lớ lại bị toà lên án tử hình. Như thế là tôi mất cả hai đứa con một  lúc, cũng như người đã bị cắt mất hai chân.

Tôi nay sẽ sống ra sao và sống với ai, nếu không phải âm thầm đau đớn nhìn hai nấm mồ trước mặt. Thì tôi sống khốn nạn như thế này cũng như chết vậy, xin quí toà làm ơn ban phúc chết cho tôi.

Lời lẽ khôn ngoan ấy đã đánh động lòng quan tòa, và người con ấy được tha bổng.

Đức Mẹ cũng thế.

Mỗi khi Thiên Chúa thịnh nộ lên, toan lên án loài người tội lỗi, Đức Mẹ liền kêu lên rằng: Lạy Chúa tôi ơi, tôi chỉ có hai người con, một là Chúa Giêsu, hai là loài người ta.

Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thánh giá khốn nạn rồi, nay Thiên Chúa lại định phạt loài người khốn nạn này nữa, thì tôi sẽ ra mồ côi cô độc.

Lời lẽ khôn ngoan thống thiết ấy đã đánh động lòng thương xót của Thiên Chúa và do đó loài người được tha....

ST.PHƯƠNG VY