Vui Ánh Lửa Trại

28/03/2012 18:52

 

Vui Ánh Lửa Trại

Lửa cháy cháy lên ươm nồng biết bao hi vọng, lửa cháy cháy lên rộn ràng ánh lửa hồng reo.

ĐK: Lửa bập bùng tí tách tí tách, lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng lửa vui cùng ta.

Lửa cháy cháy lên vỗ tay vỗ tay cho đều, cùng hát vang lên vang lừng tiếng ca tuổi xuân.