XÂY MỘT NGỤC TÙ.

31/03/2012 09:12

 

Một nhà thầu khoán giầu có, hoàn thành một khám đường ở New York: không bao lâu sau chính ông vào ngồi tù trong đó.

Trong những năm thịnh vượng, lợi tức đồng niên của ông tới 500.000 dollars. Rồi ngày kia ông bị khánh kiệt, ông phải làm giả một chi phiếu 2.000 dollars. Công việc đổ bể ông bị kết án tù nơi chính ông đã thầu xây cất. Khi người ta dẫn ông vào và ông nói: “Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày tôi phải bước chân vào đây, nhưng bây giờ tôi đang ngồi tù thực sự, thật là một xui xẻo”.

Thực sự, đó chẳng phải là xui xẻo gì cả, cái đó chỉ  việc thi hành pháp luật mà thôi. Khi một  người phạm tội tức là hắn tự xây nhà tù cho mình. Hình phạt luôn theo sau một tội phạm. Mỗi tội đều giữ con người trong tập quán xấu của nó.

ST.PHƯƠNG VY