KINH THÁNH CỰU ƯỚC

1. Câu chuyện thứ 01 THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT Sách Sáng Thế chương 1, câu 1-28

02/05/2012 23:49
Ngày xưa khi chưa có trời và đất, bóng tối bao trùm vực thẳm, Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên nước. Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Liền có như vậy. Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ánh sáng là ban ngày, và bóng tối là ban đêm. Đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa lại phán:...

2. Câu chuyện thứ 02 CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN MẶT ĐẤT Sách Sáng Thế chương 2, câu 5-25

03/05/2012 20:47
  Ngày Thiên Chúa dựng nên trời và đất, Thiên Chúa cho một dòng nước dưới đất trào lên tưới khắp địa cầu. Thiên Chúa lấy đất nặn ra con người giống hình ảnh Chúa, vì Chúa muốn chia sẻ tình thương với con người. Chúa thổi hơi vào lỗ mũi và con người liền trở nên sinh vật có sự...

3. Câu chuyện thứ 03 LỰA CHỌN SAI LẦM Sách Sáng Thế chương 3, câu 1-20

03/05/2012 20:55
Rắn là loài dối trá nhất trong vườn. Một hôm con rắn nói với Evà: "Có phải Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?".  Evà đáp: "Đúng thế, hết mọi cây trong vườn thì được ăn, ngoại trừ có cây ở giữa vườn thôi. Chúa bảo không được ăn kẻo phải chết".  Rắn...

4. Câu chuyện thứ 04 HAI ANH EM CA-IN VÀ A-BEN Sách Sáng Thế chương 4, câu 1-8

03/05/2012 21:06
Ông Adong và Bà Evà sinh được người con thứ nhất là Ca-in. Bà Evà vui mừng nói: "Nhờ Thiên Chúa, tôi đã có được một người con nối dòng".      Sau đó, bà sinh ra A-ben, em của Ca-in. A-ben thích ra đồng chăn chiên và súc vật, A-ben bắt những con chiên đầu lòng làm thịt cùng...

5. Câu chuyện thứ 05 LỤT ĐẠI HỒNG THUỶ THỜI ÔNG NÔ-Ê Sách Sáng Thế chương 6 và 7

03/05/2012 21:12
Con người sống hư hỏng, sống gian ác và làm điều dữ trên mặt đất. Thiên Chúa buồn rầu và hối hận vì đã làm ra họ bởi họ sống trái mắt Thiên Chúa.  Thiên Chúa phán: "Ta sẽ xóa bỏ con người mà Ta đã sáng tạo cùng với mọi thú vật trên trời dưới đất". Nhưng ông Nô-ê là người sống công...

6. Câu chuyện thứ 06 THÁP BA-BEN Sách Sáng Thế chương 11, câu 1-8

03/05/2012 21:15
Ngày xưa, mọi người đều nói chung một thứ tiếng, và họ hiểu tiếng nói của nhau. Trong khi con người đi về phía Đông, họ thấy một đồng bằng xanh tốt ở miền Sin-a và họ định cư tại đó.  Họ họp nhau lại và nói: "Chúng ta hãy dùng đất đúc và lấy lửa mà nung thành gạch để xây cất nhà cửa". Họ...

7. Câu chuyện thứ 07 ÔNG ÁP-BRA-HAM VÀ BÀ XA-RA Sách Sáng Thế chương 12,13

03/05/2012 21:20
Ông Áp-ram được 75 tuổi khi đang ở miền đất Kha-ran nơi nhà cha ông thì Thiên Chúa nói với Áp-ram: "Hãy rời bỏ quê hương xứ sở, và nhà cha ngươi, mà đi tới miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc lớn, và Ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Nhờ ngươi mà mọi gia tộc trên mặt...

8. Câu chuyện thứ 08 LỜI HỨA VÀ I-XA-ÁC SINH RA ĐỜI Sách Sáng Thế chương 15,18,21

03/05/2012 21:23
Thiên Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: "Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là Đấng che chở ngươi; Ta sẽ thưởng rất lớn cho lòng tin của ngươi." Ông Áp-ram thưa: "Chúa sẽ thưởng cho con cái gì nào? Con ra đi như lời Chúa truyền nhưng không có một người con để nối dòng." Thiên Chúa...

9. Câu chuyện thứ 09 ÔNG GIUSE BỊ BÁN QUA AI-CẬP Sách Sáng Thế chương 37

03/05/2012 21:43
Gia-cóp có 12 người con trai. Giu-se được 17 tuổi thì đi chăn chiên với các anh mình. Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, ông may cho cậu một áo choàng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn mình, thì ghét cậu và không ăn nói tử tế với...

10. Câu chuyện thứ 10 GIUSE GIẢI THÍCH GIẤC MƠ CHO VUA PHA-RA-Ô Sách Sáng Thế chương 40

03/05/2012 21:49
Vua Pha-ra-ô giam hai vị quan thái giám làm trái ý vua trong nhà tù nơi Giu-se đang bị giam giữ. Viên cai tù đặt Giu-se ở với họ và phục vụ họ. Vào một đêm, cả hai quan tướng đang bị giam đều làm mơ; mỗi người có giấc mơ riêng, và mỗi giấc làm mơ có một ý nghĩa khác.  Sáng ra thấy mặt họ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>