KINH THÁNH CỰU ƯỚC

31. Câu chuyện thứ 31 SA-LÔ-MÔN NGƯỜI KHÔN NGOAN Sách Vua 1 chương 3

03/05/2012 23:18
Sa-lô-môn là con rể của Pha-ra-ô vua Ai-cập, vì đã cưới công chúa, và đưa nàng về Thành của Đa-vít, cho đến khi hoàn tất việc xây cất cung điện của ông, cũng như Đền Thờ Thiên Chúa. Dân chúng vẫn tế lễ trên các nơi cao, vì ông vẫn chưa xây được ngôi đền nào để kínhThiên Chúa. Sa-lô-môn yêu mến...

32. Câu chuyện thứ 32 NGÔN SỨ ÊLIA Sách Vua 1 chương 17

03/05/2012 23:19
Ông Ê-li-a, người Tít-be, nói với vua A-kháp rằng: "Có Lời Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."   Thiên Chúa phán với ông như sau: "Ngươi hãy bỏ nơi đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít. Ngươi...

34. Câu chuyện thứ 34 ÔNG TÔ-BÍT BỊ MÙ VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH Sách Tôbia chương 1,11

03/05/2012 23:20
Tô-bít nói với con là Tô-bi-a: "Con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em chúng ta bị lưu đày ở Ni-ni-vê, một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha." Tô-bi-a ra đi, tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Khi trở về, nó nói: "Thưa...

35. Câu chuyện thứ 35 BÀ GIU-ĐI-THA Sách Giuđitha chương 8-14

03/05/2012 23:22
Bà Giu-đi-tha là con gái ông Mơ-ra-ri. Chồng bà là ông Mơ-na-se, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa. Quả thật, khi ông đang trông coi những người bó lúa ở ngoài đồng, thì bị trúng nắng và ngã bệnh liệt giường. Bà Giu-đi-tha ở goá đã được ba năm bốn tháng. Bà làm một...

36. Câu chuyện thứ 36 HOÀNG HẬU ÉTTE CỨU DÂN DO THÁI Sách Étte

03/05/2012 23:23
Năm thứ ba của triều đại vua A-suê-rô, vua mở tiệc bảy ngày trong sân hoàng cung để thết đãi dân chúng thành Su-san.  Hoàng hậu Vát-ti cũng cho dọn tiệc đãi các mệnh phụ trong hoàng cung của vua A-suê-rô. Ngày thứ bảy, trong lúc rượu làm lòng vua vui sướng, vua truyền cho bảy viên thái...

37. Câu chuyện thứ 37 CUỘC TỬ ĐẠO CỦA 7 ANH EM Sách Macabbê chương 7

03/05/2012 23:24
Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: "Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật...

38. Câu chuyện thứ 38 ÔNG GIÓP Sách Gióp

03/05/2012 23:25
Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi...

39. Câu chuyện thứ 39 TIÊN TRI I-SA-IA Sách Isaia

03/05/2012 23:26
Dân Is-ra-en sống trong bóng tối, lầm lạc và tội lỗi. Họ đã phản nghịch cùng Thiên Chúa là Chúa các đạo binh. Có một nhà tiên tri của Thiên Chúa xuất hiện, người ấy tên là Isaia. Ông đến để báo trước sự trừng phạt của Thiên Chúa trên toàn cõi Is-ra-en và thế giới. Ông nói Thiên Chúa sẽ không để...

40. Câu chuyện thứ 40 TIÊN TRI GIÊRÊMIA VÀ NGƯỜI THỢ GỐM Sách Giêrêmia chương 18

03/05/2012 23:27
Có lời Thiên Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta." Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại...

41. Câu chuyện thứ 41 NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ Sách Êdêkien chương 37

03/05/2012 23:28
Tay Thiên Chúa đặt trên tôi. Thiên Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những bộ xương khô. Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét.   Người bảo tôi: "Hỡi con người, liệu các xương này...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>