KT. TÂN ƯỚC

1. Câu chuyện thứ 46 GIOAN TẨY GIẢ RA ĐỜI Tin Mừng Thánh Luca chương 1

03/05/2012 23:41
Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, Ông Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ đã già mà không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi.    Chuyện...

2. Câu chuyện thứ 47 SỨ THẦN GABRIEN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA Tin Mừng Thánh Luca chương 1

03/05/2012 23:42
Khi Bà Ê-li-sa-bét có thai Gioan Tầy giả được sáu tháng, Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp trinh nữ Maria đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.    Sứ thần vào nhà trinh nữ Maria và nói: "Mừng vui lên,...

3. Câu chuyện thứ 48 ĐỨC MARIA VIẾNG THĂM BÀ ELIZABETH Tin Mừng Thánh Luca chương 1

03/05/2012 23:43
  Sau khi sứ thần Gabrien truyền tin bà Maria cưu mang Chúa Cứu Thế, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà...

4. Câu chuyện thứ 49 CHÚA GIÊSU SINH RA Tin Mừng Thánh Luca chương 2

03/05/2012 23:44
Hoàng đế Au-gút-tô ra lệnh mọi người phải làm sổ kiểm tra dân số. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về quê quán để khai tên tuổi. Ông Giu-se từ thành Na-da-rét trở về Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc dòng dõi vua Đa-vít....

5. HÀI NHI GIÊSU SINH RA

03/05/2012 23:45
  JESUS IS BORN Luke chapter 2,1-20 In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own...

6. Câu chuyện thứ 50 BA VUA THỜ LẠY HÀI NHI GIÊSU Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 2

03/05/2012 23:47
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Vua dân Do-thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao lạ của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi tìm đến bái lạy Người."    Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối...

7. Câu chuyện thứ 51 CHÚA GIÊSU Ở LẠI TRONG ĐỀN THÁNH Tin Mừng Thánh Luca chương 2

03/05/2012 23:48
Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu đi hội ở đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Chúa Giêsu được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Người ta đi lễ hội rất...

8. Câu chuyện thứ 52 GIOAN TẨY GIẢ RAO GIẢNG Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 3

03/05/2012 23:49
Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.   Ông...

9. Câu chuyện thứ 53 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 3

03/05/2012 23:50
Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! "    Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên...

10. Câu chuyện thứ 54 CHÚA GIÊSU CHỌN 12 TÔNG ĐỒ Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 4, Luca chương 5, Gioan Chương 1

03/05/2012 23:51
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>