KT. TÂN ƯỚC

21. Câu chuyện Kinh Thánh thứ 65: CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ BÁNH HÓA RA NHIỀU Tin Mừng Mt 14:13-20, Mt15:32-39

04/05/2012 01:45
  Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất Nghe tin Ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu, Đức Giê-su tránh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng. Nghe tin đó, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh...

22. Câu chuyện Kinh Thánh thứ 66: CHÚA GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC Tin Mừng Mt14:22-33

04/05/2012 01:49
  Đức Giê-su liền gọi các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh chập chềnh vì ngược...

23. Câu chuyện thứ 67 CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH Tin Mừng Luca 9:24-36

04/05/2012 01:52
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình...

24. Câu chuyện thứ 68 AI LÀM LỚN HÃY TRỞ NÊN NHỎ BÉ Tin Mừng Mt18:1-5, Mc9:33-37

04/05/2012 01:55
Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? " Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.   Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói:...

25. Câu chuyện thứ 69 NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI Tin Mừng Thánh Mátthêu 19:16-30

04/05/2012 01:56
Bấy giờ có một thanh niên đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? " Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giê-su...

26. Câu chuyện thứ 70 DỤ NGÔN NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO Tin Mừng Mt20:1-16

04/05/2012 01:59
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Nước Trời giống như chuyện ông chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.    Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những...

27. Câu chuyện thứ 71 DỤ NGÔN 10 NÉN BẠC Tin Mừng Thánh Luca chương 19:11-26

04/05/2012 01:59
Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.    Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông...

27. Câu chuyện thứ 72 DỤ NGÔN 1O TRINH NỮ Tin Mừng Thánh Mt 25:1-13

04/05/2012 02:02
Chúa Giêsu lại phán một dụ ngôn: "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.    Vì chú rể đến...

28. Câu chuyện thứ 73 NỘP THUẾ CHO XÊDA Tin Mừng Mátthêu chương 17 và 22

04/05/2012 02:03
Khi Chúa Giêsu và các môn đệ tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao? " Ông đáp: "Có chứ!".   Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái...

29. Câu chuyện thứ 74 CHÚA GIÊSU CHỮA NHỮNG NGƯỜI MÙ Tin Mừng Gioan chương 9

04/05/2012 02:04
Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? " Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>