KT. TÂN ƯỚC

30. Câu chuyện thứ 75 NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI Tin Mừng Gioan chương 10

04/05/2012 02:08
Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.   Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với...

31. Câu chuyện thứ 76 CHÚA CHO LADARÔ SỐNG LẠI Tin Mừng Gioan chương 11

04/05/2012 02:09
Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy...

32. Câu chuyện thứ 77 XỨC DẦU THƠM CHÂN CHÚA GIÊSU Tin Mừng Gioan chương 12:1-11

04/05/2012 02:10
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.    Cô Ma-ri-a lấy...

33. Câu chuyện thứ 78 NGÀY PHÁN XÉT Tin Mừng Mátthêu chương 25

04/05/2012 02:13
Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ...

34. Câu chuyện thứ 79 CHÚA GIÊSU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ Tin Mừng Gioan chương 13

04/05/2012 02:15
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.   Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su...

35. Câu chuyện thứ 80 CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ Tin Mừng Luca chương 22

04/05/2012 02:19
Đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua. Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn: "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua." Hai ông hỏi: "Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? " Người bảo họ: "Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo...

36. Câu chuyện thứ 81 PHÊRÔ CHỐI CHÚA 3 LẦN Tin Mừng Mátthêu chương 26

04/05/2012 02:21
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em." Ông Phê-rô liền thưa:...

37. Câu chuyện thứ 82 CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH GIỮA 2 NGƯỜI TRỘM CƯỚP Tin Mừng Luca chương 23

04/05/2012 02:25
Vào mỗi dịp lễ lớn, quan Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù và Ba-ra-ba là người đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. Nhưng tất cả dân chúng đều la ó: "Giết Giêsu đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi! "   Ông Phi-la-tô muốn thả Đức...

38. Câu chuyện thứ 83 CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ Tin Mừng Mátthêu chương 27

04/05/2012 02:39
Kẻ đi qua người đi lại đều nhục mạ Chúa Giêsu, vừa lắc đầu vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! " Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: "Hắn cứu được thiên hạ,...

39. Câu chuyện thứ 84 CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI Tin Mừng Gioan chương 20:1-18

04/05/2012 02:43
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>