KT. TÂN ƯỚC

40. Câu chuyện thứ 85 CHÚA GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ Tin Mừng Gioan chương 20:19-29

04/05/2012 02:47
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các...

41. Câu chuyện thứ 86 CHÚA GIÊSU ĐI VỚI CÁC MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMAU VÀ VỀ TRỜI Tin Mừng Mátthêu chương 24

04/05/2012 02:53
Có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5