NHỮNG CÂU CHUYỆN

VUA CŨNG LÀ NGƯỜI

31/03/2012 08:58
  Vua Philippe nước Macédoine là cha sinh ra vua Alexandre le Grand, binh nhật các thiếu niên quí phái hầu cận, ai mỗi sáng tinh sương phải vào tận long sàng đánh thức nhà vua mà tâu nhắc rằng: - Xin Bệ hạ nhớ cho: “Vua cũng là người”. Trong ý nhà vua Philippe, thì câu ấy nghĩa là:...

GHI NHỚ

31/03/2012 08:57
  Ngày 11.1.1858 tại Lourdes, em bé Bernadette được hạnh phúc hơn mọi người đời, là được chiêm ngưỡng chính Mẹ Maria Vô nhiễm hiện ra. Và bài học đầu tiên là mẹ dạy Bernadette, mẹ dạy nhân loại “bài học làm dấu”. Dấu thánh giá của Mẹ Maria lung linh cao cả, trang nghiêm. Cung kính, in sâu...

GHEN GHÉT

31/03/2012 08:56
  Kẻ tiểu nhân không muốn thấy ai hơn mình, kẻ thấy người đáo ngộ hơn  thì tìm cách nói gièm, nói hành, nói xấu, nói vu, mục đích giảm giá trị của người kia xuống. Thậm chí thấy ai làm ăn thất bại, hư hao sự nghiệp thì lại mừng thầm trong lòng, dầu ngoài  miệng có nói đôi lời an...

LÀM BIẾNG.

31/03/2012 08:56
  Đời Minh, trong hàng ngũ Nho gia Trung quốc có Vương Dương Minh xướng ra thuyết trị hành hợp nhất. Trước đó, người ta thường cho rằng biết là dễ, làm mới khó, biết trước rồi mới làm sau. Vương Dương Minh cho rằng biết với làm phải coi là một việc. Ta biết rằng trộm cắp là xấu, ta không...

LINH DƯỢC GIẢI NGUY

31/03/2012 08:56
  Thánh Antôn tu hành cao niên và đầy kinh nghiệm, kinh nghiệm bản thân. Ngài năng dặn các thầy dòng “Ma quỉ nó hay lợi dụng đêm hôm để đến cám dỗ ta, bày vẽ những hình ảnh... hứa hẹn... anh em hãy bố trí bản thân, bố trí phòng ngủ anh em bằng những dấu thánh giá, loài quỉ sẽ phải lẩn trốn...

HỜN GIẬN

31/03/2012 08:54
  Những tội lỗi mà người khác phạm với ta, so với những tội lỗi mà ta phạm với Thiên Chúa thì đã thấm vào đâu ? Chúa Trời tha thứ cho ta nhiều nổi, tại sao ta là tôi con Chúa Trời, ta lại không noi theo gương của Người mà mở lòng khoan thứ ? Tác giả dùng raisonnement à fortiori để khuyên...

MÊ ĂN UỐNG.

31/03/2012 08:54
  Đạo trị nước của Nho gia đặt ra vấn đề túc thực lên hàng đầu các quốc sách, Túc Thực là làm cho dân chúng no ấm. Lại có câu: “Dân dĩ thực vi thiện”. Nghĩa là dân coi cái ăn to như trời. Vì có ăn thì mới bảo toàn sự sống, có bảo toàn được mạng sống rồi mới nói đến chuyện văn hóa, đạo...

HÀ TIỆN

31/03/2012 08:53
  Của cải sở dĩ  quí là vì nó giúp ta làm được công kia việc nọ, nhất là những việc thiện phước cứu giúp đồng bào. Người có của mà không biết dùng của, để cho mình bị của sai khiến thì mình đã tự biến thành tôi mọi của nó. Trong trường hợp này, của đã không có lợi mà còn gây ra rất...

MÊ DÂM

31/03/2012 08:53
  Nhà Nho hay khuyến cáo các chuyện tà dâm nguy hiểm khó lường. Vua Kiệt nhà Hạ mê nàng Muội Hỷ. Vua Trụ nhà Ân – Thương say mê nàng Đát Kỷ. Vua U Vương nhà Chu say mê nàng Bao Tự. Cả ba ông vua ấy đều thì tham dâm, say mê nữ sắc, bỏ việc triều chính, làm cho nhân dân sầu oán, quốc gia...

KIÊU NGẠO

31/03/2012 08:52
  Người kiêu ngạo tự tin mình có điểm gì hơn người, sức mạnh, tài năng, trí tuệ, tài sản... Dầu có chút đỉnh tài năng, cũng không nên kiêu ngạo vì tục ngữ có câu: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Người tự phụ vì tài năng, thường không có tài năng gì hơn vì...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>