08/04/12 Chúa Nhật Phục Sinh

08/04/12 Chúa Nhật Phục Sinh

 

Ga 20,1-9

 Tình yêu biến đổi

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)

Suy niệm: Bà Maria Mácđala chỉ chờ vừa hết ngày Sabát, mới sáng sớm, “lúc trời còn tối” là đã tất tả đi mua dầu thơm, chạy ra mộ để “ướp xác Chúa” (Mc 16,1). Thế mà, thật bàng hoàng, ngôi mộ trống hoang, xác Thầy đã biến đâu mất. Bà chỉ còn biết khóc. Chỉ có động lực tình yêu mãnh liệt mới lý giải được những việc làm và tâm trạng của bà Maria trong lúc này. Tình yêu Chúa đã giật bà ra khỏi bàn tay của “bảy quỉ” (Lc 8,2) và biến đổi bà khiến bà từ đấy chỉ sống vì tình yêu: vì yêu, bà đã đi theo Thầy Giêsu trong suốt con đường khổ nạn cách kiên trung đến tận dưới chân thập giá; và cũng nhờ tình yêu đó, bà đã được Chúa cho gặp Ngài ngay trong những giờ phút đầu tiên Ngài sống lại, và là người đầu tiên được Chúa sai đi loan tin mừng Ngài đã phục sinh.

Mời Bạn: Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô là người gắn bó với Ngài bằng một tình yêu nồng nàn và nhờ đó xác tín chắc chắn rằng Ngài “đã chịu chết nhưng nay Ngài đang sống” (x. Cv 2,32; 25,19) như thế mới có đủ tư cách để làm chứng cho người khác rằng: “Tôi đã thấy Chúa.” Mời bạn tự vấn: Tôi cần làm gì để được Chúa biến đổi, trở nên người môn đệ đích thực của Ngài?

Chia sẻ: Bạn có thói quen hay cung cách sống sống nào làm lời chứng về Chúa Kitô Phục Sinh bị lu mờ không?

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn sống theo những giá trị của Tin Mừng Làm chứng niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Cầu nguyện: Xin Ánh sáng Phục Sinh của Chúa bao phủ cuộc đời con và chiếu soi vào những chỗ tăm tối trong tâm hồn, để con được biến đổi mỗi ngày.