21/05/2012 THỨ HAI

21/05/2012 THỨ HAI

 

Th. Christôphôrô Magalanê, lm và các bạn tử đạo
Ga 16,29-33

XÁC NHẬN NIỀM TIN 

“Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”… Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em tin à?…Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,30-31.33)

Suy niệm: “Bây giờ anh em tin à?” Có quá trễ để các môn đệ xác nhận niềm tin rằng Chúa Giêsu từ Thiên Chúa mà đến hay không? Đối với các môn đệ thì trễ, vì gần ba năm trời ở với Chúa, các ông vẫn còn do dự, còn chút gì đó chưa rõ ràng; nhưng đối với Chúa Giêsu thì vẫn còn sớm, vì các ông cần phải kiểm định niềm tin ấy khi Chúa đi chịu chết và ngay cả khi Ngài sống lại hiện ra nhiều lần cho các ông. Dù sao lần xác nhận này là cơ sở cho những gì mà các ông cần tham chiếu vào đó mà chất vấn chính lương tâm và thiện chí của mình trong tương lai. Tin là một chuyện, còn thể hiện niềm tin là chuyện khác. Vì thế Chúa Giêsu khích lệ các ông để xác tín hôm nay sẽ trở thành hành động cho những ngày sắp tới. Trong những ngày đó từng người phải “can đảm” mới có thể vượt qua những thử thách mà mình phải chịu đựng.

Mời Bạn: Trước những nghịch cảnh, đức tin chúng ta dễ bị lung lay. Lời ta cầu xin Chúa thêm đức tin cho mình vẫn chưa đủ sức giúp ta vượt qua. Ta còn cần sự can đảm, can đảm chấp nhận nghịch cảnh. Ta cần xin Chúa điều này nữa.

Sống Lời Chúa: Chỉ khi ta “ở với Chúa,” và “trong Chúa” ta mới được bình an. Rời xa Ngài, ta sẽ bị chao đảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, khi chúng con đọc và suy gẫm Lời Chúa, xin Chúa tiếp thêm sự can đảm cho chúng con. Khi chúng con tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa, xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cám dỗ nghi ngờ và bỏ cuộc trên con đường theo Chúa. Amen.