22/05/2012 THỨ BA TUẦN 7 PS

22/05/2012 THỨ BA TUẦN 7 PS

Th. Rita Cátxia, nữ tu

Ga 17,1-11

NÊN MỘT TRONG CHÚA

“Mọi sự của con đều là của Cha, và mọi sự của Cha đều là của con.” (Ga 17,10)

Suy niệm: Lời nguyện của Chúa Giêsu trong đêm Tiệc Ly cho thấy Ngài và Chúa Cha nên một trong mọi sự, hòa hợp trọn vẹn và hoàn hảo. Thật vậy, mọi lời nói, việc làm, tâm tư, tình cảm nơi Chúa Giêsu cũng một trật là của Chúa Cha. Ngài từng nói: “Cha tôi và tôi là một” (Ga 10,30); “Con không tự mình làm điều gì, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm, vì điều gì Người làm, thì Con cũng làm như thế” (Ga 5,19). Chúa mong sự hòa hợp đó cũng được thể hiện giữa Chúa và Giáo Hội, vì Chúa là Đầu, Giáo Hội là Thân Mình, tín hữu là chi thể. Lý tưởng là mỗi người sống và nói được như Chúa: “Mọi sự của con đều là của Chúa, và mọi sự của Chúa đều là của con.

Mời Bạn: Được nên một với Chúa ở đời sau và ngay đời này là hạnh phúc lớn nhất của kitô hữu. Bí tích Thánh Tẩy mở cho bạn quyền này, để bạn hiệp thông với Chúa, trong Giáo Hội và với nhau. Bạn đừng để bất cứ ai hay điều gì phá tan sự liên kết giữa bạn với Chúa.

Chia sẻ: Những phương thế và cũng là  những dấu hiệu để biết bạn đang nên một với Chúa là: nhận lãnh Thánh Thể (Ga 6,56); lòng mến (Ga 17,26); thực hành Lời Chúa (Ga 14,23). Bạn đã hội đủ những yếu tố đó chưa?

Sống Lời Chúa: Suy niệm dụ ngôn Cây nho và cành nho (Ga 15,1-8), và xin ơn được “ở trong” Chúa.

Cầu nguyện: Lạy chân phước giáo hoàng Gioan-Phaolô II, cha đã sống hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong mọi sự, nên giờ đây mọi sự của Chúa cũng là của cha (“Totus tuus meus” khẩu hiệu giáo hoàng của ngài). Xin cầu thay nguyện giúp chúng con noi gương sống kết hiệp với Chúa như cha. Amen.