24/05/2012 THỨ NĂM TUẦN 7 PS

24/05/2012 THỨ NĂM TUẦN 7 PS

 

Ga 17,20-26

ĐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT

“…để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.(Ga 17,21)

Suy niệm: Lời cầu nguyện cuối cùng trọng thể nhất và tha thiết nhất của Đức Giêsu với Chúa Cha và cũng là Di chúc của Người để lại cho các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn chính là lời cầu nguyện cho hiệp nhất, một sự hiệp nhất thật sâu xa và trọn vẹn đến mức đôi bên “ở trong nhau”: “để chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha và họ ở trong chúng ta.”

Mời Bạn: Thực trạng hiệp nhất của giáo xứ, của cộng đoàn bạn hiện nay như thế nào? Có luôn hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Ba Ngôi như khuôn mẫu và nguồn mạch cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn không? Bạn nhớ rằng chính tình yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn tín hữu là lời loan báo Tin Mừng đích thức nhất. Như các cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã minh chứng đời sống yêu thương hiệp nhất của các ngài đã khiến lời loan báo của họ trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn, và nhất là, đáng tin cậy hơn.

Chia sẻ: Cùng với cộng đoàn nhìn lại: cá tính nào, lối sống nào của tôi cần phải sửa đổi để xây dựng cộng đoàn mỗi ngày một hiệp nhất yêu thương hơn?

Sống Lời Chúa: Đọc lại nhiều lần Lời Chúa hôm nay, để cảm nghiệm thật sâu xa tình yêu hiệp nhất với anh chị em trong Chúa Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Cha, ơn Hiệp nhất mà chúng con đang tha thiết cùng với Đức Giêsu cầu xin để trở nên cụ thể và sinh động thật sự… chỉ có thể được Cha ban cho Giáo Hội nhờ Thánh Thần của Cha. Xin Cha thương và ban cho Giáo Hội chúng con ơn Hiệp nhất ấy trong Cha. Amen.