26/05/2012 THỨ BẢY TUẦN 7 PS

26/05/2012 THỨ BẢY TUẦN 7 PS

 

Th. Philípphê Nêri, linh mục
Ga 21,20-25

CẢ THẾ GIỚI KHÔNG CHỨA NỔI "LỜI"

“Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.” (Ga 21,25)

Suy niệm: Câu cuối cùng trong Tin Mừng Gioan trên đây phải chăng là một lối thậm xưng quá đáng? Cuộc đời 33 năm của Chúa Giêsu ở trần gian có gì là dài so với các bậc vĩ nhân khác? Ấy là chưa kể suốt 30 năm đầu của đời Ngài, người ta chẳng biết gì ngoài một vài sự kiện nho nhỏ! Thế nhưng bạn có biết không, bộ Thánh Kinh, bộ sách nói về Ngài, và cách riêng bốn cuốn Phúc Âm, là bộ sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và có nhiều ấn bản nhất trên thế giới. Bạn sẽ còn kinh ngạc hơn khi bước vào đại thư viện của các trường đại học, các học viện tôn giáo. Ở đó bạn sẽ thấy không biết cơ man nào là sách viết về Ngài; không biết bao nhiêu tác giả suy tư, quảng bá giáo huấn của Ngài. Nói “cả thế giới không chứa nổi” các sách viết về Ngài, thiết tưởng không có gì là quá đáng; trái lại, Tin Mừng đã nói tiên tri về điều mà ngày nay vẫn đang tiếp tục được thể hiện.

Mời Bạn: Đức Giêsu Kitô chính là Lời hằng sống, có từ nguyên thuỷ nơi Chúa Cha (x. Ga 1,1) và vẫn nói trong thế gian này cho đến tận thế nơi những người tin Ngài, những chứng nhân của Ngài. Bạn hãy là một trong những người làm cho “LỜI” được tiếp tục vang lên trong thế giới này.

Sống Lời Chúa: Mời bạn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để bồi dưỡng kiến thức đức tin và làm chứng cho LỜI bằng chính cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết say mê Lời Chúa để LỜI đó biến đổi cuộc sống của con và biến đổi cả nhân loại. Amen.