CHÚA NHẬT XV TN NĂM B

CHÚA NHẬT XV TN NĂM B

 

15/07/12 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN-B
Mc 6,7-13

Suy niệm: “Từng hai người một”, có nghĩa là hơn một người. Nếu hiểu rao giảng Tin Mừng là làm chứng, thì quả thật, hai người là cần thiết, vì: “nhất chứng phi, nhị chứng quả”. Ngoài việc thiết lập tôn chỉ cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu chắc chắn còn nghĩ đến việc hình thành của Giáo Hội sau này. Ngài muốn cho Giáo Hội được hiệp nhất chính trong niềm tin và cả trong hoạt động để củng cố và phát triển niềm tin này. Từng “hai người một” nói lên sự đồng tâm nhất trí mà những người được sai đi phải luôn canh cánh như tôn chỉ hàng đầu. Nguyên việc sống hiệp nhất đã là một lời rao giảng, nên không có gì làm trở ngại cho việc rao giảng bằng đời sống thiếu hiệp nhất.

Mời Bạn: Trong cánh đồng truyền giáo, có những người cảm thấy bị cản trở khi có người anh em cùng làm việc bên mình và với mình. Bạn có thuộc thành phần đó không?

Chia sẻ: Một chuyên gia Nhật chia sẻ với các sinh viên Việt Nam: “Người Việt Nam các anh là những viên ngọc xinh đẹp, chỉ có thể đặt cạnh nhau thôi; người Nhật chúng tôi là những viên gạch, có thể xếp chồng lên nhau để làm nên một toà nhà.” Liệu người Việt Nam Công Giáo chúng ta có vượt qua được lời bình phẩm nhức nhối này không?

Sống Lời Chúa: “Ở đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện, Ta sẽ ở giữa họ”… Mời bạn thực hiện lời này trong hoạt động tông đồ của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người hiệp nhất nên một trong Chúa Ba Ngôi để nhờ đó thế gian tin rằng Chúa quả thật là Đấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến.