HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

    'CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP'
                     Hôn Nhân và Gia Đình
                                    -----****----
  • Những số này cần thiết hơn số: 911
          1-     Khi bạn xao xuyến, lo âu, gọi số…….……....Gioan 14
2-     Khi bạn phạm tội, goị số…………………...Th.vịnh 51
3-     Bạn gặp nguy hiểm, gọi số…………………Th.vịnh 91
4-     Mọi người thất vọng, gọi số………………..Th.vịnh 27
5-     Cảm thấy Chúa ở xa bạn, goị số…………..Th.vịnh 139
6-     Đức Tin bạn cần khuyến khích……………..Do thái 11
7-     Khi bạn cô đơn và sợ sệt…..…………….....Th.vịnh 23
8-     Khi bạn thiếu tin tưởng…………………. Mat 8, 23-27
9-     Khi bị xúc phạm và chỉ trích………………….1 Cor 13
10- Bị giao động về Đạo Chúa(Tín lý)………2 Cor 5,15-18
11- Khi bạn cảm thấy bị ruồng bỏ……………Rom 8,31-39
12- Bạn đang đi tìm Bình an…………………Mat 11,25-30
13- Cảm thấy thế giới này hơn Chúa……………Th.vịnh 90
14- Bạn cần Chúa Kitô như là Bảo hiểm………Rom 8,1-30
15- Khi bạn đi nghỉ ngơi vài ngày, gọi số ….. Th.vịnh 121
16- Khi bạn cầu nguyện cho chính mình………..Th.vịnh 87
17- Khi cần sự can đảm cho bổn phận…………..Gio-suê 1
18- Khi bạn quyết từ bỏ để theo Chúa……… Mc 10, 17-31
19- Khi bạn chán nản, thất vọng, gọi số………...Th.vịnh 27
20- Khi tiền gởi ngân hàng bị hết, gọi số……….Th.vịnh 37
21- Thấy mọi người không mến mình…………..   Gioan 15
22- Bạn đang mất hy vọng, gọi số……………..Th.vịnh 126
23- Bạn thấy thế giới nhỏ bé đối với bạn……… Th.vịnh 19
24- Bạn muốn có hoa trái Thánh Thần……… Galát 5,18-24
25- Bạn muốn đổi mới theo hình ảnh Chúa…….Col 3, 9-10
26- Khi bị bệnh bạn cần cầu nguyện………….2 Vua 20,1-6
27- Bạn muốn sống hòa hợp , cần gọi số..…   Rom 12, 3-8
28- Khi vui hoặc buồn bạn cần goị số…..…..1 Tx 5,16-18
29- Khi bị cám dỗ bạn cần gọi số…………1 Phêrô 5, 8 -9
30- Khi bị thiếu thốn về ăn mặc, gọi số……. Mat 6, 25-34
31- Khi không biết cầu nguyện, gọi số……….. Mat 6, 5-6
32- Khi sự chết xảy đến, gọi số………… Gioan 11,23-26
33- Khi cha mẹ thiếu tác phong, gọi số………1 Tm 3, 3-4
34- Khi ham mê cuả cải, gọi số……………Mat 19, 21- 24
35- Khi vợ chồng bất hòa, lủng củng………   Col 3, 18-19
36- Khi lười biếng làm việc, gọi số………..Ch.ngôn 6,6-11
37- Khi muốn ly dị ly thân, gọi số…………….Mat 19, 4-6
38- Khi nóng giận, gọi ngay số………… Giacôbê 1, 19-20
39- Khi bị uy hiếp, hành hạ, goị số…………Mat 10, 26-28
40- Giữ điều răn thứ sáu, xin gọi…………… Mat 5, 27-30
41- Khi không tự chủ được, gọi số………….     Titô 2, 2-3
42- Khi khó tha thứ cho nhau, gọi số……….Mat 18, 21-22
 
1* TẤT CẢ CÁC SỐ TRÊN CÓ THỂ GỌI TRỰC TIẾP, KHÔNG CẦN TỔNG ĐÀI GIÚP.
 2*-TẤT CẢ CÁC ĐƯƠNG GIÂY LÊN THIÊN ĐÀNG ĐỀU PHỤC VỤ 24 GIỜ MỘT NGÀY ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÒNG TIN CỦA BẠN !
 
Chúc bạn tìm được điều mình muốn qua Thánh Kinh.
 
ST. PHƯƠNG VY