THỨ BẢY TUẦN XIII TN NĂM B

 

07/07/12 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Mt 9,14-17

Suy niệm: “Rượu mới bầu da mới” đã thành một qui luật tồn tại. Qua mọi thời, Giáo Hội vẫn luôn đi tìm những hình thức mới chuyển tải sứ điệp Phúc Âm để người đương thời có thể tiếp nhận được. Cũng trong ý hướng đó mà vào ngày 25/01/1959, khi được bầu làm Giáo Hoàng mới chỉ có ba tháng, đức chân phước Gioan XXIII đã triệu tập công nghị giáo phận Rôma, rồi công đồng chung của Giáo Hội toàn cầu và canh tân giáo luật. Ngài muốn cập nhật (aggiornamento) đời sống Giáo Hội cho thích hợp với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đây cũng chính là ý hướng chủ đạo của công đồng chung Vatican II mà chúng ta sắp cử hành kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc.

Mời Bạn: Cuộc sống chung quanh ta đang diễn ra với những thay đổi sâu rộng và nhanh chóng: làm ăn, mua sắm học hành, vui chơi, xây cất… Cần tìm ra những cách sống đạo, làm việc tông đồ, sinh hoạt đoàn thể phù hợp với hoàn cảnh mới, bằng không có nguy cơ xơ cứng, xói mòn, lạc hậu, không hiệu quả.

Chia sẻ: Thử canh tân giờ kinh nguyện gia đình: sắp xếp giờ giấc để cả nhà có thể tham dự hoặc thêm phần đọc và suy gẫm Lời Chúa…

Sống Lời Chúa: Tránh thái độ bảo thủ, nhưng biết cởi mở, sẵn sàng lắng nghe những phản biện, những đề xuất mới mẻ giúp cho đời sống đạo mỗi ngày một sống động hơn, linh hoạt hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến đổi mới tâm hồn con  trong ân sủng Chúa và giúp chúng con đổi mới cuộc sống chung quanh con.