THỨ BẢY XIII TN NĂM B

 

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma   
Mt 8,5-17

Suy niệm: Điều làm ta ngạc nhiên là “sự ngạc nhiên” của Chúa. Ngài không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo. Viên sĩ quan này chỉ cần một lời thôi để bày tỏ lòng tin của mình, và Chúa cũng chỉ phán một lời thôi để gia nhân ông được khỏi bệnh và nhà ông được cứu độ.

Mời Bạn: Điều làm Chúa ngạc nhiên có làm cho những kẻ theo Người phải “ngạc nhiên” không? Và chúng ta ngày nay có “ngạc nhiên” để nhìn lại chính mình không? Động cơ nào đang thúc đẩy chúng ta đi theo Chúa hôm nay? Là một Kitô hữu và được kêu mời trở nên môn đệ của Chúa mỗi ngày, Bạn đang tìm kiếm gì nơi Đức Kitô và Hội thánh của Ngài? Viên sĩ quan chỉ thưa với Chúa một lời thôi và Chúa đã đáp lời ông. Còn bạn bạn sẽ thưa với Chúa lời gì? Đó có phải là lời đặt tất cả niềm tin tưởng, phó thác của bạn nơi Ngài không? Tin Mừng của Ngài có là kim chỉ nam cho đời bạn không?

Chia sẻ: Giữa cuộc sống xô bồ với bao tiếng nói ồn ào bên ngoài cũng như bên trong tâm hồn bạn có cảm thấy nhu cầu thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa và đối thoại với Ngài không?

Sống Lời Chúa: Dành ít phút thinh lặng, chọn một câu Lời Chúa và lặp đi lặp lại nhiều lần để sẵn sàng cho cuộc đối thoại với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết khám phá rằng: cuộc sống không phải để hưởng thụ, nhưng là để phục vụ, và “phục vụ là niềm vui”…. Phần thưởng duy nhất là con đã làm theo thánh ý Chúa”. Amen.