THỨ BA TUẦN 8 TN

THỨ BA TUẦN 8 TN

Mc 10,28-31

ĐƯỢC GÌ KHI THEO THẦY

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28)

Suy niệm: Người thanh niên giàu có không đủ can đảm dấn thân theo Chúa, vì anh không thể từ bỏ số của cai quá lớn của mình; ngay lập tức Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Thật khó biết bao! Các môn đệ không giấu nỗi tuyệt vọng: vậy thì ai có thể được cứu? Ơn cứu độ quả là điều bất khả đối với con người, nhưng Chúa Giêsu cho biết với Thiên Chúa không có gì là không có thể. Nhưng lòng các ngài vẫn chưa yên. Vì thế, đại diện cho nhóm, thánh Phêrô hỏi tiếp: sự dấn thân và hy sinh của các ngài có được ơn ích gì không, hay là không có giá trị gì? Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu hứa ban gấp trăm ngay ở đời này, và ban sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Mời Bạn: Bạn hiểu thế nào về “gấp trăm ở đời này”? Chúa không phỉnh phờ. Quả thực các môn đệ Chúa đã nhận được rất nhiều ngay ở đời này. Nhưng Chúa nói rõ ràng, khó khăn bách hại đang chờ đợi họ ở phía trước. Bước theo Ngài là chấp nhận phiêu lưu với Ngài trên con đường sống đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được. Những khó khăn, bất lợi trên đường theo Chúa, bạn có đủ can đảm và sẵn sàng không?

Chia sẻ: Ơn cứu độ là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, nhưng vẫn cần sự cộng tác của chúng ta. Cụ thể, bạn cộng tác với ơn Chúa như thế nào?

Sống Lời Chúa: Hy sinh một quyền lợi đáng được hưởng, một thú vui giải trí và thay vào đó làm một việc phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con thêm ơn can đảm để theo Chúa đến cùng.