THỨ BA TUẦN 9 TN

 

Th. Bôniphát, giám mục, tử đạo
Mc 12,13-17

 

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Chúa Giêsu bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 12,17)

Suy niệm: Vin vào câu nói của Chúa Giêsu: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” người ta cổ võ cho chủ trương tách biệt đạo đời. Theo trào lưu tục hoá, cuộc sống người kitô hữu bị phân mảnh làm đôi: “việc đạo” là việc “riêng tư” bị đóng khung trong khuôn viên nhà thờ; ngoài ra, cuộc sống đời thường và các sinh hoạt xã hội không được mang nội dung, dấu hiệu gì để diễn tả niềm tin; bất quá, nếu có, thì bị “khử thiêng” để chỉ còn là những hình thức văn hoá lễ hội. Nguy hại thay, chính các kitô hữu lắm khi lại “vô tư” chấp nhận cách thức phân loại này. Công đồng Vaticanô II dạy chúng ta cách hiểu đúng về Lời Chúa trên đây: chẳng những phải tôn trọng tính cách riêng của các thực tại trần thế, mà còn phải đem những giá trị Tin Mừng thấm nhập vào đó nữa: “Đối với người Kitô hữu, xao lãng bổn phận trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với người thân cận và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của họ bị đe dọa” (GS 43).

Mời Bạn: Là người tín hữu đang sống giữa những thực tại trần thế, chúng ta có nghĩa vụ chu toàn sứ mạng của mình trong cả hai đời sống này. Bạn có ý thức đến việc xây dựng xã hội trần thế tốt đẹp theo tinh thần Phúc Âm chưa? Làm thế nào để đem Tin Mừng vào mọi ngõ ngách của cuộc sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, dâng lên Chúa một lời nguyện tắt xin Chúa thánh hoá việc bạn sắp làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con luôn can đảm và sức mạnh để chúng con đủ sức chu toàn bổn phận hàng ngày của mình. Amen.